Kdo je to liberál

Označení liberál lze slýchat poměrně často. I když lehké povědomí o dané osobě má řada lidí, konkrétní odpověď, kdo je to liberál, už mnoho lidí definovat nedokáže. Proto se podívejme na jasný a zcela charakteristický popis dané osoby.

Prioritní hodnotou je svoboda

Liberál je osobou, která si zakládá hlavně na tom, že nejvyšší a hlavní politická hodnota je především svoboda. Tu vidí jako něco, co je opravdu nadevše. Jde pochopitelně o univerzální odpověď na otázku, kdo je to liberál. Postupným vývojem došlo k tomu, že se vytvořily i různé odnože, které mohou mít hlavní charakteristiku jinou. Ona svobodomyslnost by zde stále měla z té největší části zůstávat.

Známým pojmem je i sociální liberalismus

Hlavní definici toho, kdo je to liberál, jsme uvedli. Když se podíváme na vývoj v mnoha zemích, musíme říci, že se objevil i pojem sociální liberalismus. U něho jen třeba původní definici lehce upravit. Jde o směr, který je podobný tomu, který prosazují sociálně demokratické strany. Liberál je tedy osoba, která má k jejich programu velmi blízko. Některé svobodné myšlenky u něho pomalu ale jistě ustupují. Hlavně v oblasti, kterou je ekonomika. Zde je jasně charakteristická a patrná snaha o regulaci ekonomiky, stejně jako je sociální liberál ten, která se zasazuje o vytvoření sociálního státu.

Opomíjet nelze ani neoliberalismus

Jak charakterizovat takového člověka? Podobně jako v předchozím případě, i zde je neoliberál ten, který prosazuje určitou regulaci. Hlavně potom s ohledem na fakt, že akceptuje určitou roli státu jak v oblasti ekonomiky, tak i v oblasti práva, nebo dalších oblastech. Stále zde však zůstávají v popředí o vlastnosti osobní, jako je ona svoboda, etika a morálka každého konkrétního člověka, který je součástí daného státu. Paradoxem však je, že neoliberalismus je mnohdy spojován s diktátorskými režimy.

Publikováno: 22. 12. 2017

Kategorie: Praktické rady

Autor: Denisa Zábranská