Kalibry jsou nenahraditelné při kontrole rozměrů a tvarů

Kalibr je klíčovým prvkem ve strojírenství. Slouží k porovnávání vnějších a vnitřních rozměrů a tvarů výrobků. Je třeba zdůraznit, že sám o sobě neměří, ale spíše kontroluje, zda měřený útvar splňuje požadavky na rozměry a tvar. Jeho využití spočívá především ve své jednoduchosti a rychlosti použití, což ho činí ideálním nástrojem pro sériovou a hromadnou výrobu.

Jeho princip je jednoduchý: dobrá strana kalibru musí přesně zapadnout do otvoru, zatímco zmetková nesmí. Tímto způsobem je možné okamžitě posoudit, zda měřený rozměr odpovídá stanoveným normám. Dobrá strana kalibru je obvykle delší, zatímco zmetková strana je kratší, což usnadňuje rozlišení mezi nimi.

Pro splnění své funkce musí kalibr udržovat přesný rozměr za všech podmínek. Dílenské kalibry jsou proto často vyrobeny z oceli 19 312 (Poldi STABIL), která je kalená a popuštěná na minimálně 61 HRC, což zajišťuje minimální deformace při tepelném zpracování.

V Česku jsou kalibry normalizované prostřednictvím norem ČSN, konkrétně od ČSN 25 3100 do ČSN 25 3502.

Dělení kalibrů

1. Operační kalibry

Operační kalibry jsou jednoúčelové a slouží ke kontrole rozměrů během konkrétní operace výrobního procesu. Tyto kalibry jsou značeny podle interních dispozic firmy a použití je specifikováno v technologickém postupu. Jsou klíčové pro zajištění hospodárného přídavku pro následující operace.

2. Kalibry hladké

Tyto kalibry slouží k měření prostých délkových rozměrů, jako jsou délky a průměry. Jejich rozměry odpovídají normě ČSN 25 3102 v závislosti na velikosti měřeného rozměru a požadované přesnosti.

3. Válečkový kalibr

Určen k měření vnitřních průměrů, válečkové kalibry mohou být oboustranné nebo jednostranné. Oboustranné mají dobrou a zmetkovou stranu, zatímco jednostranné mohou mít jeden rozměr nebo být navrženy tak, aby zmetkový rozměr přímo navazoval na dobrý.

4. Třmenový kalibr

Třmenový kalibr slouží k měření vnějších rozměrů, ať už se jedná o průměr, či délku. Stejně jako válečkové kalibry, mohou být oboustranné nebo jednostranné.

5. Kalibry tvarové

Tyto kalibry jsou zaměřeny na měření specifických tvarů, jako jsou závity, ozubení a další tvary. Jsou podobné válečkovým a třmenovým kalibrům, ale mají vybroušený příslušný tvar, kterým měří konkrétní vlastnosti výrobku.

Využívání kalibrů je nezbytné pro dosažení optimální kvality ve strojírenství. Jejich správné používání a údržba jsou klíčové pro úspěch v sériové výrobě a zajištění kvality produktů. Seženete je v e-shopu Měřidla.

Publikováno: 21. 11. 2023 / Aktualizováno: 23. 11. 2023

Kategorie: Praktické rady

Autor: Denisa Zábranská