Návratnost fotovoltaiky: Co ovlivňuje investici a jak ji spočítat?

V posledních letech zažívá fotovoltaika vzestup jako atraktivní investice pro domácnosti i firmy. Nicméně mnoho potenciálních investorů se zajímá o dobu návratnosti této investice, tedy o časový rámec, ve kterém budou schopni vrátit své finanční prostředky.

Jaká je doba návratnosti fotovoltaiky?

Doba návratnosti fotovoltaiky obvykle kolísá mezi 5 a 10 lety. Přesný časový horizont však závisí na řadě faktorů, mezi něž patří:

Velikost a výkon elektrárny: Čím větší a výkonnější je elektrárna, tím více energie produkuje, což zkracuje dobu návratnosti.

Cena instalace: Náklady na instalaci se liší v závislosti na různých faktorech, jako jsou typ solárních panelů, střídač, montážní firma a další proměnné.

Spotřeba energie: Čím více energie domácnost spotřebuje, tím větší je potenciální úspora prostřednictvím fotovoltaické instalace.

Výkupní cena elektřiny: Pokud domácnost prodává nadbytečnou energii do sítě, výkupní cena hraje klíčovou roli v návratnosti investice.

Dotace: Státní dotace na fotovoltaiku mohou značně zkrátit dobu návratnosti investice.

Pro výpočet návratnosti fotovoltaiky existují různé online kalkulačky, dostupné jak na internetu, tak i u firem specializujících se na instalace fotovoltaických elektráren. Tyto kalkulačky vyžadují zadání klíčových parametrů, včetně velikosti elektrárny, nákladů na instalaci, spotřeby energie a výkupní ceny elektřiny. Následně spočítají přibližný čas návratnosti investice.

Jak urychlit návratnost investice do fotovoltaiky?

Kromě návratnosti je důležité brát v úvahu i další faktory, jako je ekologický přínos fotovoltaiky, dosažení energetické nezávislosti a zvyšování hodnoty nemovitosti.

Zde jsou některé tipy, jak urychlit návratnost investice do fotovoltaiky:

Volba kvalitní firmy: Vyberte si společnost s dobrou reputací v oblasti instalací solárních panelů. Dobrou volbou je například SUN 4 POWER, která nabízí kompletní fotovoltaiku od 99 000 Kč. Více informací najdete na stránkách konkrétních lokalit:

Srovnání cen: Porovnejte nabídky od více firem a zvažte celkové náklady na instalaci.

Bateriové úložiště: Zvažte instalaci bateriového úložiště, což může zvýšit efektivitu fotovoltaického systému.

Získání dotací: Využijte státních dotací na fotovoltaiku, což může výrazně snížit celkové náklady.

Sledování cen energií: Buďte pozorní k vývoji cen energií, které mohou ovlivnit ekonomickou návratnost investice.

Fotovoltaika na klíč zůstává atraktivní investicí, která může přinést širokou škálu benefitů. S poklesem cen a dostupností dotací se doba návratnosti investice stále zkracuje. Potenciální investoři by měli pečlivě zvážit všechny faktory a využít dostupných nástrojů pro výpočet návratnosti před rozhodnutím o instalaci fotovoltaické elektrárny.

Publikováno: 04. 03. 2024 / Aktualizováno: 12. 03. 2024

Kategorie: Finance

Autor: Adriana Kučerová