3D verze programů na technické kreslení: kdy je využijte?

Moderní program na technické kreslení nabízí uživatelům velké množství možností. Pokud si zvolí 3D verzi, najde v ní například přizpůsobené modelování či objemové funkce. Ptáte se, v jakých profesích tyto funkce využijete?

Profese, ve kterých najde uplatnění 3D program

3D program na technické kreslení je ideální pro ty, kteří potřebují vytvořit trojrozměrné výkresy místo dvourozměrných. Využití mají například v následujících odvětvích:
  • velké průmyslové kooperace
  • automobilový průmysl,
  • letecká technika,
  • strojírenství,
  • stavebnictví (návrhy staveb a interiérů pro klienty),
  • návrhy nových výrobků/ modelů v různých profesích,
  • optimalizace výrobních procesů

GstarCAD Professional – nejuniverzálnější program na technické kreslení

Tento program na technické kreslení je cenově dostupnou alternativou za velký AutoCAD. Kromě toho, že v něm najdete ty nejlepší nástroje pro univerzální 2D technické kreslení v libovolné profesi, obsahuje také doplňkové funkce jako jsou Lupa či Dynamické bloky.

V případě, pokud je vaše profese spjatá s detailními návrhy či optimalizací v průmyslu, oceníte základní (neparametrické) 3D modelování a objemové funkce (sčítání, odčítání, průnik), nástroje na úpravy 3D objemových těles, STL export pro tiskárny...

CAD programy a jejich 3D nástavby

CAD programy mají širokou nabídku nástaveb pro všechny profese, abyste mohli použít váš CAD program na technické kreslení v jakékoliv profesi.

Univerzální doplněk

Například 500-tisíc symbolů, značek, prvků a součástek pro architekty, strojaře, elektrotechniky a další.

Pro architekty

Pro architekty je speciálně k dispozici profesní nástavba CADprofi Architectural, která obsahuje například vícevrstvé stěny, architektonické kótování, rozsáhlou knihovnu oken, dveří, nábytku a unikátní funkci pro navrhování havarijních únikových plánů a tras.

Pro elektrotechniky

CADprofi Electrical zase ulehčí složité elektrické, světelné a telekomunikační zařízení. Obsahuje tisíce symbolů odpovídající nejnovějším normám a užitečné funkce automatického číslování elektrických obvodů a editor diagramů.

HVAC & Piping

Projektování technického zařízení budov? Také tady budete potřebovat speciální výbavu v rámci kreslícího programu. Zvolte CADprofi HVAC & Piping s knihovnami pro HVAC (vytápění, ventilace, klimatizace), potrubí či plyn.

Pro strojaře

Jste strojař a potřebujete při kreslení množství šroubů, matic, pružin či ložisek? Vsaďte na CADprofi Mechanical, podporující navrhování v oblasti strojírenství, přístrojů a zařízení, mechaniky a ocelových konstrukcí.

Pro železobetonové konstrukce

A na závěr něco specificky zaměřené - profesionální nástavba pro vyztužování železobetonových konstrukcí. GstarCAD Concrete vám pomůže rychle, efektivně a bez chyb vytvořit DWG výkresy výztuží v jednom vzhledu. Automaticky generuje tabulky pro rozpočet staveb, objem (m3) - spotřeba betonu, stěru, váha (kg) - spotřeba železa (tyče, atd.), plocha (m2) - plochy, obvody (pro bednění).

Publikováno: 29. 04. 2021

Kategorie: Praktické rady

Autor: Denisa Zábranská