Investujte do udržitelných firem – získáte víc, než byste čekali

Volné finanční prostředky přímo vybízejí k investici, která by je zhodnotila. Možností, kam investovat, je na trhu celá řada, některé jsou méně rizikové, jiné více, některé garantují pouze malé zúročení, jiné zase mají dlouhou dobu návratnosti. Jedno velmi efektivní řešení, kam investovat své finance, představují udržitelné firmy.

Co mají udržitelné firmy společného s investováním?

Řada firem orientovaných na budoucnost se rozhodla vydávat dluhopisy, které na rozdíl od těch státních, garantují poměrně vysoké zúročení. Například firma Uniprospe.eu, jejímž hlavním zaměřením je materiálové a energetické využití plastů s důrazem na použité pneumatiky, nabízí svým investorům zhodnocení vložených prostředků o 9,5 %. Navíc garantuje jejich vyplacení již v prosinci roku 2022. Tyto investice tedy představují velmi dobrou příležitost, jak zúročit své finance, podpořit společnost, jejíž zaměření má smysl, a navíc se jedná o investici s minimálním rizikem.

Jak vybírat korporátní dluhopisy?

Možností investic do korporátních neboli firemních dluhopisů je celá řada. Můžete si vybrat dluhopisy s pevným úročením, s variabilním kupónem či indexované dluhopisy. Ty se mezi sebou liší úročením, kdy u prvního zmíněného typu je pevně stanoven zisk, druhý typ se váže na referenční sazbu, kterou bývá obvykle mezibankovní sazba doplněná o procentní přirážku za riziko, a třetí typ má zisk neboli kupón vázán na vývoj indexů zlata, ropy, mezd nebo jiných komodit. Dluhopisy se pak také ještě liší v závislosti na tom, jak dlouhou mají dobu splatnosti – krátkodobé se splatností kratší než jeden rok, střednědobé se splatností 1 až 5 let a dlouhodobé se splatností více než 10 let. Již zmíněná investice s Uniprospe.eu představuje nákup dluhopisů s pevným úročením a krátkodobou splatností. Pokud se rozhodnete investovat do dluhopisů udržitelných firem, odpadá vám starost s tím, že by mohla tato firma zkrachovat z důvodu působnosti v oblasti, která nemá budoucnost. I tak ale platí, že je třeba být opatrní, a společnost, pro kterou se rozhodnete, si důkladně prověřit. Jen tak budete mít jistotu, že jsou vaše finance v bezpečí.

Publikováno: 30. 12. 2021

Kategorie: Finance

Autor: Denisa Zábranská