Kdy máte nárok na pracovní oděvy od zaměstnavatele?

Pokud nepracujete v kanceláři a vaše povolání vyžaduje speciální pracovní oděv z bezpečnostních důvodů, máte právo očekávat, že vám tento oděv poskytne váš zaměstnavatel. Pracovní oděv je součástí osobních ochranných pomůcek, které mají za úkol chránit zaměstnance před riziky spojenými s výkonem dané práce. To zahrnuje i další pomůcky, jako jsou dezinfekční a mycí prostředky.

Důležité je si uvědomit, že právo na pracovní oděv nezávisí na typu pracovního poměru. Bez ohledu na to, jestli jste zaměstnán na hlavní pracovní poměr, vedlejší nebo pracujete na dohodu mimo tento poměr (DPP, DPČ), máte nárok na pracovní oděv, pokud nelze rizika spojená s vaší prací odstranit nebo je alespoň výrazně omezit jinými způsoby.

Důležité je také zdůraznit, že zaměstnavatel by vám měl poskytnout pracovní oděv již v den nástupu do práce, a nemusíte čekat, až uplyne zkušební doba. Zákon totiž nestanovuje, že byste měli čekat na pracovní oděv až po uplynutí zkušební lhůty.

Pokud váš zaměstnavatel odmítne poskytnout vám pracovní oděv, máte několik možností, jak situaci řešit. Můžete mu zdvořile vysvětlit, že máte nárok na pracovní oděv dle zákona nebo ho odkázat na zákonnou směrnici týkající se pracovního oděvu. Pokud máte ve smlouvě specifikováno právo na pracovní oděv, můžete ho na to upozornit. Pokud ani toto nevede k vyřešení situace, můžete se obrátit na odbory, které vám mohou pomoci s právními aspekty týkajícími se pracovní bezpečnosti.

Pokud by se vám však i přes všechna opatření nepodařilo získat pracovní oděv a cítíte, že je váš život nebo zdraví ohroženo v důsledku nedostatku ochranných pomůcek, máte jako zaměstnanec právo odmítnout výkon práce. To platí zejména v situacích, kdy bezprostředním a závažným způsobem hrozí ohrožení vašeho života nebo zdraví, a takové odmítnutí není považováno za nesplnění povinnosti zaměstnance.

V každém případě dbejte na svou bezpečnost a zdraví, protože to jsou nepostradatelné hodnoty. Nepodceňujte rizika spojená s vaší prací a požadujte od zaměstnavatele kvalitní pracovní oděvy a ochranné pomůcky, které jsou pro vás nezbytné k bezpečnému vykonávání vašeho povolání. Vaše právo na pracovní oděvy by nemělo být podceňováno, a je důležité, abyste si byli vědomi svých práv a postarali se o svou vlastní bezpečnost na pracovišti.

Publikováno: 28. 07. 2023

Kategorie: Praktické rady

Autor: Sára Novotná