Předčasná ejakulace – v minulosti a dnes

Jedna z chvil, kdy je tvor zcela bezmocný a vydán na pospas případným predátorům, je okamžik ejakulace. V praxi to znamená, že čím je doba extáze kratší, tím je riziko menší. Člověk a jen několik málo dalších tvorů si sex užívají; šimpanzi bonobo ho mají jako běžnou sociální interakci a ostatně i lidé znají „institut“ usmiřovacího sexu. Ne nadarmo se říká, že většina vztahových problémů se do vyřešit v ložnici. Takže předčasná ejakulace měla i svůj pozitivní rozměr.

Předčasná ejakulace je dána evolucí

Nicméně lidstvo odedávna vnímalo předčasnou ejakulaci, tedy tu, která zkrátí zážitek a neuspokojí partnerku, jako problém, a snažilo se ho řešit. Jedním ze způsobů bylo stažení penisu tak, aby byl zkomplikován průtok krve do penisu, který déle vydržel ztopořený. Nicméně z hlediska komfortu šlo o poměrně nepříjemnou metodu. Moderní medicína se o tento problém úzce spojený s mužským sebevědomím začala seriózně zajímat až na sklonku 19. století. V roce 1887 byla předčasná ejakulace poprvé zmíněna v lékařské literatuře. Až do šedesátých let však stále existoval nedostatek publikací na dané téma. Větší pozornost se tomuto problému začala věnovala až v sedmdesátých a osmdesátých letech a naplno se o předčasné ejakulaci začalo mluvit až v posledních dvou desetiletích. Lze rozlišit různá historická období, přičemž na předčasnou ejakulaci se pohlíží z různých úhlů pohledu. Původně považována za čistě psychologickou a později psychosomatickou poruchu. V 90. letech se předpokládalo, že celoživotní problém s předčasným výronem semene je výsledkem neurobiologických a genetických faktorů, a bylo jasné, že problém má přímou návaznost na celou řadu fyzických i psychických faktorů. V prvním desetiletí současného století došlo ke zlomu. Původní, poměrně rigidní pohled na to, že všichni muži s předčasnou ejakulací mají podstoupit psychoterapii, se změnil na pružnější názor tvrdící, že k léčbě a eliminaci problému lze použít různé způsoby léčby, a že při každé léčbě zůstává zásadní psychoedukace a poradenství. Navíc do hry vstoupila medicínská farmaka, jež tuto choulostivou situaci řeší .

Není třeba se bát

Jelikož v minulosti nebyla léčba známá, měli muži postižení tímto problémem pocit, že budou tímto nemilým handicapem trpět nadosmrti . Nejjednodušší řešení, přerušovaná soulož, rozhodně nebylo tím nejpříjemnějším, neboť kazilo oběma partnerům zážitek z milování. Přiznat se k němu znamenalo přiznat se, podle tehdejší úrovně poznání, k psychopatologickému či psychosomatickému problému. A je extrémně těžké, jak tehdy, tak nyní, přiznávat se k jakémukoli postižení, které souvisí s duší. Naštěstí dnes už jednak víme, že se o psychický problém nejedná, a navíc jde o situaci naštěstí snadno řešitelnou. Současné moderní léky pracují na principu zpětného vychytávání serotoninu. Nejedná se o marginální záležitost, neboť postihuje 15 – 20 % aktivně sexuálně žijících mužů. Ať už jsou příčiny jakékoliv, od malého počtu sexuálních příležitostí, kdy náhlá příležitost má za následek okamžité vyvrcholení, po úzkost z „dostatečného“ výkonu, vždy je šance při dalším pokusu nepříjemné situaci předejít. Je dobré brát v úvahu celkový stav, neboť jak nadváha až obezita, tak celá plejáda chorob včetně poměrně rozšířené cukrovky problém komplikují.

Prosba směrem ženám

Není to tak, že by se muž, jehož trápí předčasný výron spermatu, nezajímal o ženino potěšení. Často ho to trápí víc, než samotné ejaculatio praecox, jak zní odborné pojmenování problému. Jakýkoli negativní postoj, výčitky či „naštvanost“ situaci rozhodně nevylepší. Chce to trpělivost na jedné straně, a upřímnost na druhé. Tím spíše, že řešení, rychlé, účinné a dostupné v podobě pilulek existuje. Promluvte si a začněte, ovšem bez nátlaku, mluvit o tom, že situace je řešitelná a chce to jen trochu odhodlání. Za zachování kvalitního sexu i vztahu to rozhodně stojí.

Publikováno: 14. 08. 2021

Kategorie: Zdraví

Autor: Denisa Zábranská