Mindfulness aneb Umění uvědomění si sebe sama

Žijeme v době, v níž je kladen až přespříliš velký význam na výkon a efektivitu. Kdo nepodává nejlepší výsledky, jakoby do ní ani nepatřil. Takový postoj však není nijak přínosný pro duševní zdraví, člověk je přirozeně nastaven na jiný druh myšlení. A právě proto stále častěji upíráme zrak na metody, které nám pomáhají překonat stresové situace, slouží jako prevence syndromu vyhoření a dostávají nás do harmoničtější roviny. K těm nejefektivnějším patří mindfullness. S termínem jste se možná setkali, neboť je v posledních letech poměrně často zmiňován v publikacích o seberozvoji. Pojem mindfulness lze vyložit různými způsoby. Obvykle se překládá jako bdělá pozornost, případně pozornost zaměřená na přítomný okamžik. Průkopníkem metody pro snižování stresu je profesor medicíny na Massachusettské univerzitě Jon Kabat-Zinn, autor prvního uceleného programu.

V čem spočívá přínos mindfullness?

Bdělá pozornost neboli mindfullness je prospěšná v mnoha oblastech, což ostatně potvrdily stovky uskutečněných studií. Vede ke snížení chronické i akutní bolesti, mírní depresivní a úzkostlivé stavy, podporuje kreativitu, zlepšuje schopnosti učení a paměti a v neposlední řadě zlepšuje kvalitu spánku a obranyschopnost organismu. S ohledem na bohatý výčet zdravotních benefitů není divu, že se mindfullness stalo předmětem experimentování na mnoha amerických školách. Dosažené výsledky předčily očekávání – žáci, kteří metodu dokázali aplikovat v praxi, pocítili výrazné snížení stresové zátěže (naučili se, jak si ulevit od stresu) a současně se naučili lépe pracovat s emocemi a myšlenkami.

Co je podstatou mindfullness?

Princip mindfullness tkví v uvědomování si sebe sama v daný okamžik. Pro meditaci si vyberte prostředí, ve kterém vás nic nebude rušit. Udělejte si pohodlí, vyhraďte si pár minut času a odprostěte se na chvíli od všech starostí. Nejdříve se budete cítit poněkud zvláštně, což je v naprostém pořádku. Zhluboka dýchejte a myslete na to, že si můžete vybírat mezi myšlenkami a emocemi, na které zaměříte pozornost. Jakmile vás něco rozptýlí, vraťte se k soustředění na své dýchání a přítomný okamžik. Mindfullness lze aplikovat kdekoliv, nejen při meditaci. Vždy jde o prožívání přítomného okamžiku, což je logicky možné kdykoliv – třeba při sportu nebo mytí nádobí, kdy myslíte pouze na vodu a saponát – ne na záležitosti, které v danou chvíli nemůžete ovlivnit. Článek o minfulness jsme připravili společně s magazínem o zdravém životním stylu Fittyn.cz.

Publikováno: 02. 12. 2020

Kategorie: Zdraví

Autor: Denisa Zábranská