Dopravní značení ve městech zajišťují odborné firmy

Dokážete si představit jízdu automobilem po městě, kde nejsou dopravní značky? Co se historie týče, ta je delší, než si dokážete představit. Prvně se objevily kamenné sloupky, tedy milníky, brzdové kameny, kilometrovníky a rozcestníky, a to už v dobách antického Říma. V sedmnáctém a osmnáctém století na scénu přišly křížové značky označující křižovatky, tehdy se však vyráběly ze dřeva.

Pokud bychom se zaměřili na značky podobající se těm dnešním, pak bychom museli zabrouzdat do roku 1903. Britský zákon zavedl dopravní značení ve tvaru kruhů a trojúhelníků. Postupně se značky rozšířily do dalších částí Evropy, a to konkrétně do Itálie a Německa.

V současné době ve městech zajišťují systém dopravních značek odborné společnosti, které mají náležitá oprávnění. Důležité totiž je, aby značení odpovídalo normám a splňovalo parametry stanovené legislativou.

Setkáte se s různými kategoriemi. Dopravní značky se rozdělují na výstražné, zákazové, příkazové, upravující přednost, informativní zónové, provozní i směrové, dodatkové a zvýrazněné. Třeba konkrétně v hlavním městě narazíte alespoň na jednu značky z každé uvedené skupiny.

Pokud vás zajímá dopravní značení Praha, musíme podotknout, že o jeho instalaci se stará například společnost TOP Znak s.r.o. Působí na tuzemském trhu dlouhá léta a vyrábí značky z kvalitních materiálů. Používá navíc i nejmodernější technologie. Štíty se vyrábějí z FeZn plechu s dvojitým ohybem a nosnými C profily na zadní straně. Životnost jedné značky se pohybuje okolo sedmi let.

Jestliže tedy hledáte dopravní značení i pro svůj areál firmy, můžete se na uvedenou společnost obrátit. Zajišťuje nejen prodej značek, ale také jejich pronájem, a tak si je můžete objednat na dočasnou dobu.

Publikováno: 23. 07. 2020

Kategorie: Praktické rady

Autor: Denisa Zábranská