Trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce

Alternativním trestem, který je zakotven v českém právním řádu, je trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce. Kdo tento trest může obdržet a za jaké prohřešky? Odpovědi na tyto často kladené otázky přináší advokát z AK Olomouc.

Co znamená trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce?

Jedná se o jeden z alternativních trestů, který je možné uložit v České republice od ledna roku 2010. K jeho zavedení vedlo především nevhodné chování sportovních fanoušků na stadionech. Nevztahuje se ale pouze na sportovní akce. Uložen může být také výtržníkům, kteří se nevhodně chovali na kulturních a dalších společenských akcích, ať už šlo o hudební festival, taneční ples nebo například veletrh.

Tento trest je podle trestního práva zakotven v paragrafu 76 a 77 trestního zákoníku a v paragrafu 350 trestního řádu. Jedná se o mírnější trest než je odnětí svobody, proto je o něm hovořeno jako o alternativním trestu.

Komu může být tento trest uložen?

Trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce se ukládá pachateli, který úmyslně spáchal trestný čin v souvislosti s návštěvou sportovní, kulturní či jiné společenské akce. Ve většině případů se jedná o vandalismus, výtržnictví, prodej podvodných vstupenek či drobné krádeže ale také projevy nesnášenlivosti a napadení ostatních účastníků včetně sportovních funkcionářů, ochranné služby a rozhodčích.

Trest může být uložen soudem ve výši maximálně 10 let. Je možné ho uložit taktéž mladistvým ve věku 15 až 18 let, ale v tomto případě je maximální hranice trestu snížena na 5 let. Jestliže je trest uložen spolu s trestem odnětím svobody, délka pobytu ve vězení se do této doby nezapočítává. Po odpykání trestu odnětí svobody tedy začíná běžet ještě zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce.

Publikováno: 26. 04. 2024

Kategorie: Lifestyle

Autor: Adriana Kučerová