I vy můžete přispět ke změnám klimatu v České republice

Důsledky globálního oteplování, které jsou v současné době předpovídány, jsou pro člověka vskutku katastrofální. Pokud však každý člověk přispěje k ochraně klimatu, ať už jízdou na kole, nebo nakupováním ekologických produktů, sníží se tím emise skleníkových plynů a dosáhne se uhlíkové neutrality. Globální oteplování se dotýká v podstatě celého světa a důsledky změny klimatu budou mít nemalý dopad na všechny obyvatele planety. Zaznamenány jsou stále větší změny srážkových modelů, oceánů, ba dokonce i proudění větrů. Pro Evropu, potažmo i Českou republiku, to znamená, že se výrazně zvýší četnost a síla povětrnostních jevů. Státy omývané mořem se zase budou potýkat s abnormálně vysokými teplotami mořských vod.

Zasáhnout musí člověk i podniky

Účelem každé země by mělo být dosáhnout uhlíkové neutrality, a tím omezit klimatické změny v ČR i ostatních státech. Právě z takového důvodu se pořádají různé ekologické soutěže, které motivují jedince i společnosti pracovat na opatřeních proti klimatickým změnám. Probíhá aktuálně i ekologická soutěž E.ON Energy Globe, která podporuje projekty, jejichž účelem je nejen snížit emise CO2, ale také eliminovat dopady klimatických změn.

Co pro planetu můžete udělat vy?

Spotřebovávejte méně energie. Nejvíce skleníkových plynů vypouštějí elektrárny, průmysl a doprava. Efektivním využitím energie se šetří fosilní paliva, a tím pádem se chrání i klima. Vypínejte světla i spotřebiče, když je zrovna nepoužíváte. Stejně tak dbejte na dobrou izolaci budov, abyste neplýtvali energií za vytápění a chlazení. Vyrábějte čistou energii. Elektřina totiž nemusí pocházet nutně z elektráren na fosilní paliva. Alternativou je solární energie, která je dokonce levnější. Investujte do solárních panelů, jež si umístíte na střechu. Používejte kolo či městskou hromadnou dopravu. Cestování na kole, autobusem, vlakem či tramvají dokáže snížit emise CO2. V porovnání s autem je autobus pětkrát šetrnější ke klimatu.

Publikováno: 17. 06. 2022

Kategorie: Finance

Autor: Denisa Zábranská